NANO TECHNOLÓGIA

Nanotechnológiou sa všeobecne označuje technický obor, ktorý se zaoberá tvorbou a využívaním technologií v rozsahu rádovo nanometrov (zvyčajne cca 1–100 nm), t.j. 10−9 m (miliardtiny metra), co je približne tisícina hrúbky ľudského vlasu.

Ide tiež o štúdium možnosti manipulácie s hmotou v atómovom a molekulárnom meradle s využitím kvantovo-mechanických javov, ktoré sa diametrálne vymykajú chápaniu sveta viditeľného voľným okom. Tieto javy opísané kvantovou fyzikou otvárajú nové perspektívy v oblasti magnetických záznamových médií, výpočtovej techniky, elektroniky, optiky a ďalších vedných odborov.

Znie Vám to trošku komplikovane a neviete presne, čo si pod pojmom "nano produkt" máte konkrétne predstaviť?

Projekt TraumaPet® Ag vznikol ako výstup z výzkumného grantu Ministerstva priemyslu a obchodu ČR FR‑TI2/205 - Výzkum a vývoj zdravotníckych prostriedkov na báze nanotechnologií.

V tomto grante bola preukázaná účinnosť nanostriebra spolu s protizápalovými účinkami a podporou hojenia. Prípravky sú vzhľadom na zvyšujúcu sa rezistenciu patogénov na antibiotiká velmi účinné a svoju účinnosť preukázali za takmer tri roky aplikovania veterinárnymi lekármi a používaním na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne, s ktorou úzko spolupracujeme pri vývoji nových prípravkov. Vzhľadom na tieto pozitívne výsledky sme sa rozhodli ponúkať tieto prípravky i prostredníctvom nášho e-shopu.

V našom portfóliu produktov nájdete
- OČNÉ KVAPKY
- UŠNÉ KVAPKY
- GÉL NA RANY
- KRÉM NA RANY A PORANENIA KOŽE
- ZUBNÚ PASTU
- ZUBNÝ GEL PO STOMATOLOGICKÝCH ZÁKROKOCH
- ŠAMPÓN